Blått som vatten och himmeln

Rött som kärleken

Mjuka toner

Åh så blått