Blått som vatten och himmeln

Rött som kärleken

Kärlekens färg